NLF / Forbund / Seksjonsmøter og Luftsportstinget 2021 -Saksdokumentene er lagt ut
Jostein Tangen

Seksjonsmøter og Luftsportstinget 2021 -Saksdokumentene er lagt ut

Det var mulig å melde seg på arrangementet på Gardermoen helt frem til fredag 8. oktober kl. 11:00. Vi valgte denne gangen å holde det åpent for påmeldinger til etter at sakspapirene var lagt ut. Dette gjøres vanligvis ikke, men som følge av muligheten for at koronarestriksjoner kunne påvirket vårt arrangement, avventet vi helt til 21. september med å åpne for påmeldinger. NLF ønsker best mulig deltakelse på møtene og valgte derfor å gi mulighet for å melde seg på så tett opp til møtene som mulig. Påmelding gjøres her. (Fristen for påmeldinger er nå utløpt og det er ikke lenger mulig å melde seg på.)

I henhold til NLFs lov er saksdokumenter til møtene gjort tilgjengelige 1. oktober. Du finner dokumentene her.