NLF / Hangglidingparagliding / Elektroniske ICAO kart for Norge
Arne Håkon Hillestad

Elektroniske ICAO kart for Norge

Eksempel på kart

De digitale norske ICAO-kartene for 2012 har nå kommet. De kan lastes ned for visning på lesebrett fra iTunes eller Android Market. Foreløpig kan de kun vises gjennom appen Air Navigation Pro, men Avinor har åpnet for at også andre app-utviklere kan få tilgang til kartunderlaget. En første sjekk av kartene viser at de byr på forbedringer sammenliknet med papirutgivelsen fra 2011, men viktigst av alt er at kartene nå finnes i digital form gjennom appen Air Navigation Pro.

Air Navigation Pro er en app utviklet av det sveitsiske foretaket Xample, og en av appens kjernefunksjoner er at den kan importere godkjente ICAO-kart fra en rekke land.Air Navigation Pro finnes både for iPad og for Android-baserte lesebrett, og dermed er appen og karttilgangen plattformuavhengig.

Prisen for komplett Norges-kart er 266 kroner inkludert moms, og regningen får man på vanlig vis gjennom brukerkonto hos iTunes eller Android Market.

Det skal også komme papirkart i samme serie snarlig.

Se også Flynytts store artikkel om kartene.