NLF / Hgph / Nyheter

For å inneha en sportslisens fra NLF/HPS må du ha gjennomført ekurset Ren Utøver.

Ny forskrift om luftromsorganisering legger til rette for sikker og velintegrert luftfart. Illustrasjonsfoto: Avinor AS
NLF

Etter over fem år med arbeid kunngjorde Samferdselsdepartementet onsdag 15. desember den nye luftromsforskriften. NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa mener prosessen har vært god og at resultatet ble bra.  

Oppdatering 7. desember 2021

Da er vårt nye sikkerhetssystem med tilhørende utdanningsprogrammer godkjent av Luftfartstilsynet.

Du finner sikkerhetssystemet og utdanningsprogrammene HER

Alle flygebevis utløper 31.desember og du må gjøre følgende før du flyr i 2022:

1. Betale kontingent og forsikring i Min Idrett +
2. Ha gjennomført elektronisk fornyelse/gjenopptagelse

NLF

På Luftsportstinget 2021 som ble avholdt på Gardermoen lørdag 16. oktober ble Rebecca Hansen valgt til president. Hun er den første kvinnelige president i organisasjonens historie.

NLF

Her legger vi opp linker til webinarer NLF holder om medlemssystemene. Videoene ligger på NLFs side på Vimeo

Her finner du informasjon om dine forsikringer hos NLF

Trenger du reiseforsikring?

NLF har inngått en avtale med IF / Europeiske om å tilby en helårs reiseforsikring som dekker våre luftsportsaktiviteter. Forsikringen følger kalenderåret.

Her finner du spesielle lærebøker/kompendier som tar for seg spesialfelt inne HG, PG og SPG utdannelse: