NLF / Hgph / Nyheter

New English and some Polish matherial on its way (see end of document for more info in English). HP seskjonen ser at endel av våre piloter ikke behersker det Norske språket ennå. Inntil nå har vi hatt lite stoff på andre språk enn Norsk. Seksjonen er i ferd med å rette på dette.

Hei.

Seksjonen har endelig fylt opp dokumentmappen på hjemmesiden med protokoller, referater og sikkerhetsinformasjon. Hvis du vil vite hva som foregår i seksjonen føler du med her!

Paramotor i solnedgang

Innbydelse til Stiftelsesmøte i ny ren paramotorklubb.

AGs Forsikring

Nå ligger den nye polisen på forsikringen fra AGS under dokumenter - forsikringer på vår hjemmeside. Der sinner du den både på Norsk og Engelsk. Nytt fornyelsesskjema med AGS forsikringsatlernativene er også lagt ut under dokumenter - skjemaer.

Nå finner du den nye forskringsavtalen og polisen på våre hjemmesider under dokumenter - forsikringer.

Styret i Hang og Paragliderseksjonen vedtok på styremøte mandag at vi bytter forsikringsselskap for våre medlemmer.

Hei igjen.
Lenge siden det har kommet noe her, men høsten er vanligvis en periode hvor det er mye å gjøre på jobben og man glemmer det viktigste; å holde dere medlemmer oppdatert på hva som skjer. Her er et lite sammendrag.

Vi beklager å måtte meddele at paragliderpilot Stein Palmer i Vesterålen  hang og paragliderklubb omkom i en paragliderulykke i India i dag torsdag 19 oktober kl 14 indisk tid. Vi har fremdeles lite detaljer rundt ulykken. Arne