NLF / Hgph / Nyheter
NLF

John Eirik Laupsa (52) er tilsatt som ny generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF) og tiltrer stillingen 1. mars. Laupsa har lang fartstid i NLF og jobber for tiden som seniorkonsulent i forbundet.

NLF har til sammen mottatt over kr 200.000 i spillemidler.
NLF

Ved søknadsfristens utløp i november hadde 14 NLF-klubber søkt om støtte til utstyr med en total anskaffelseskostnad på kr. 722.037,-. Samlet søknadssum var på kr. 240.800,- (en tredjedel av anskaffelseskostnaden). NLF har fått tildelt kr. 204.700,- som er 85 prosent av søknadsbeløpet.

HP seksjonen har med hjelp fra Jan Richard Hansen fått laget en ny brosjyre som vi kan dele ut til de som viser interesse. I løpet av den nærmeste fremtid vil vi pakke 50 stk og sende til hver av våre 50 klubber. Del disse ut og bruk dem aktivt til å verve nye medlemmer.

Prøveordningen for bruk av flyradio for HG og PG piloter er forlenget med et år. Vedlagte dokument fra LT og Radio og Teletilsynet gir HP/NLFs medlemmer mulighet til å benytte flyradio ut 2012. Dersom ikke noe uforutsatt skjer vil dette bli en permanent ordning fra 2013.

Etter å ha vurdert hvilke muligheter som vi har vedr. Rikssenteret i Vågå har HP/NLF kommet til en konklusjon. Styret har vedtatt at senteret skal bygges opp igjen slik det var. Det finnes ingen andre gjenomførbare muligheter.

Norges Idrettsforbund har gjennom tidene opprettet en del avtaler med næringslivet som gir oss som er idrettsutøvere gunstige betingelser. Her har vi listet opp noen viktige avtaler:

 Rica Hoteller.

En av HP seksjonens paragliderpiloter hadde en litt dårlig start på Bangsberget i dag tirsdag 3 januar og ble hengende i et tre. Han er nå reddet ned og er på vei til sykehus for en sjekk. Han har ingen synlige skader.

Hei.

Vedlagte brev ble sendt til alle paramotorpiloter med gyldig epostadresse idag.

Seksjonen ber dere lese brevet og merke dere innholdet.

Er det noe spørsmål, ta kontakt.

Fly sikkert, hilsen Arne

Hei til alle som flyr tandem.

Vedlagte dokument er sendt idag til alle med gyldig epostadresse som er tandempiloter.

Ber dere lese gjennom dokumentet og merke dere innholdet.

ta kontakt om det er noe, hilsen Arne